PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIENetflix Directed by: Chiaki KonWritten by: Kazuyuki Fudeyasu, Naoko TaeuchiStarring: Kotono Mitsuishi, Shiozuka Ito, Sayaka Ohara, Taishi Murata, Nanao, Hisako Kanemoto, Misato Fukuen, Ai Maeda Following the ending of the...