Boruto: Naruto The Movie  Bandai Namco Entertainment  Directed by: Hiroyuki Yamashita Written by: Masashi Kishimoto Starring: Yuko Sanpei, Kokoro Kikuchi,...

read more