Boruto: Naruto the Movie Blu-ray Review

Boruto: Naruto the Movie Blu-ray Review

Boruto: Naruto The Movie  Bandai Namco Entertainment  Directed by: Hiroyuki Yamashita Written by: Masashi Kishimoto Starring: Yuko Sanpei, Kokoro Kikuchi, Ryuichi Kijim, Junko Takeuchi As many fans may know, the Naruto Shippuden anime recently came to an end and we...